Paksi Ipari Park

Ipari park

A társaság küldetése az, hogy a térség gazdasági megújulásának és fejlődésének motorja legyen. A társaság e küldetését úgy kívánja elérni, hogy nem csupán földterületet és közműkapacitásokat értékesít, hanem a betelepült cégek együttműködő partnereként részt vesz azok életében oly mértékben, ahogyan azt a betelepült társaságok igénylik.

A Paksi Ipari Park Kft. megalakulását követőn évekig a hasonló profilú társaságok magyarországi útját járta. 2000-től valódi gazdálkodó szervezetként kezdett működni, önfenntartó, sőt vagyonát gyarapítani tudó társaságként valódi piaci szereplővé vált.

A Paksi Ipari Park fejlődése (2005-2014)

Vállalkozások

 

Foglalkoztatottak

 

Működtető szervezet 
Paksi Ipari Park Kft. 
7030 Paks, Ipari Park, 4703/39 hrsz.
IPC-019/1997 

Ügyvezető 
Dr. Sztruhár Sándor